Jump to word: 

Phrases starting with the letter: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Previous word: carioca
Next word: cariole

Definition of: Cariocan

(kar′ē·ōkən) noun
A resident of Rio de Janeiro, Brazil. Also Cari·o′ca. [from Serra de Carioca, a mountain range near the city]

Phrases starting with the letter: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

User Contributions: